Sociaal-cultureel werk bij Mare Nostrum


Foto van sociaal-cultureel werker Halima Ouhrhis Foto van sociaal-cultureel werker Mandy Verresen

Rol en taak sociaal cultureel werk

Bij Mare Nostrum werken twee sociaal-cultureel werkers, Halima Ourhris en Mandy Verresen. Zij zorgen voor de verbinding tussen het wijkcentrum en de wijk. Die verbindende rol is belangrijk bij het verwezenlijken van de missie van Mare Nostrum: 'De huiskamer van de wijk zijn, voor alle bewoners van De Mare'. De afgelopen jaren heeft het sociaal-cultureel werk een aantal activiteiten ontwikkeld. Daar is veel belangstelling voor en het is goed te zien dat veel mensen uit de wijk die activiteiten op hun juiste waarde weten te schatten.

Naast het ontwikkelen van activiteiten kunnen wijkbewoners de sociaal-cultureel werkers ook inschakelen bij het vormgeven van eigen plannen en activiteiten, gericht op het welbevinden van mensen in onze wijk De Mare. Voor alle duidelijkheid de sociaal-cultureel werker neemt uw plannen niet over maar helpt u bij het opzetten ervan. Dat kan bv door aan te geven bij welke instanties u moet zijn om iets aan te vragen. Ook is er hulp bij het aanvragen van subsidie voor het plan bij de Regiogroep. Onder aan deze pagina vindt je de contactgegevens van beide sociaal-cultureel werkers.

Basisaanbod activiteiten:

Het aantal deelnemers aan bovenstaande activiteiten is het afgelopen jaar gegroeid. Ook de inhoud van de basisactiviteiten heeft zich in positieve zin ontwikkeld. Gastsprekers, workshops en uitstapjes zijn inmiddels een vast onderdeel van de koffie-ochtenden. Er is voldoende ruimte voor eigen initiatief van de deelnemers. Een belangrijk aspect is dat de deelnemers elkaar ook buiten de koffie-ochtenden weten te vinden. De basisactiviteiten worden begeleid door de sociaal-cultureel werkers en vrijwilligers.

Nieuwe (vaste) activiteiten: